2004m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojai įkūrė Mažąją teatro akademiją prie Teatro ir Kino fakulteto. Nuo 2015m. MTA yra savarankiška neformalaus meninio ugdymo organizacija.

Mažoji Teatro Akademija (sutrumpintai MTA) – tai moksleivių ir jaunimo neformalaus teatrinio ugdymo mokykla, turinti mokymo programą, kurioje ugdomi sceniniai jaunų žmonių įgūdžiai, puoselėjamos kultūrinės ir atviros pilietinės visuomenės vertybės. Programos paskirtis – pagal ilgalaikes programas, sistemiškai plėsti vaiko, jaunuolio,suaugusiųjų pasirinktas ugdymo srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, bei suteikti bendrųjų ir dalykinių teatro kompetencijų.

MTA moksleiviai įgytus vaidybos meno pagrindus panaudoja studijuodami  įvairiose meno krypties aukštosiose mokyklose, tobulindami profesinę veiklą ir dalyvaudami kultūriniame visuomenės gyvenime. Daug jaunuolių, lankiusių MTA, sėkmingai išlaiko stojamuosius egzaminus į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir tampa vaidybos, režisūros, teatrologijos, teatro vadybos ar kitų meno specialybių profesionalais.

Nuo 2004m. iki 2017m. MTA baigė 1000 kursantų, iš jų 20% įgijo meno profesijas  LMTA ir kituose Lietuvos bei užsienio (Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Suomijos, Prancūzijos, Rusijos) meno universitetuose.

MTA teatrinio  ugdymo programos pagrindus sudaro:

  • Vaidyba
  • Scenos kalba ir viešas kalbėjimas
  • Scenos judesys ir žongliravimas
  • Kultūrologijos pagrindai (teatras, kinas, dailė, muzika)
  • Ansamblinis ir solinis dainavimas

Kursantui pabaigusiam 2 metų programą, teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas pažymėjimas.

MTA papildomos veiklos kryptys:

Socialiniai valstybės finansuojami projektai :

nuo 2006m. – 2017m. MTA vykdo Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijos Vaikų Dienos Centrų programą, gabių menui vaikų, augančių socialinės rizikos bei nepasiturinčiose šeimose, ugdymą.

Nuo 2006-2017m. MTA intensyviai dirba su fizine negalią turinčiais asmenimis, ją baigė 3 Vilniaus krašto žmonių su fizine negalia grupės, viena iš jų 2008m. įkūrė neįgaliųjų teatrą „Naujasis teatras“, kuris aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime, nacionaliniuose bei užsienio šalių festivaliuose.

Tarptautiniai projektai, festivaliai:

2012m. Prancūzija, Grenoblis „Rencontres du Jeune Theatre Europeen“  Spektaklis „Broliai Karamazovai“(LMTA studentai)

2014m. Didžioji Britanija, Oksfordas „Mesh“ Spektaklis „To dar nebuvo atsitikę“

2015m. Italija, Lucca „Rumore di Pace“ „Spektaklis „Dingę“

2016m. Prancūzija, Grenoblis „Rencontres du Jeune Theatre Europeen“ Spektaklis „Rugiuose prie bedugnės“

2017m. Prancūzija, Grenoblis „Rencontres du Jeune Theatre Europeen“ Spektaklis „Sugrįžimai“ (Pabradės soc.globos namų neįgaliųjų teatro trupė „Piligrimai“)