Nuo 2004m. iki 2017m. meninio ugdymo programą vykdę ir vykdantys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teatro ir kino fakulteto pedagogai, diplomuoti profesionalūs aktoriai:

LMTA Teatro ir kino fakulteto scenos kalbos dėstytoja doc. Judita Ušinskaitė;

LMTA Teatro ir kino fakulteto sceninio judesio dėstytojaprof. Aldona Adomaitytė;

LMTA Teatro ir kino fakulteto teatro pažinimo dėstytoja doc. Ona Pakėnienė;

LMTA Teatro ir kino fakuteto sceninio  šokio dėstytoja Birutė Navickaitė;

LMTA Teatro ir kino fakulteto scenos judesio dėstytojas doc. Algis Mažeika;

LMTA Teatro ir kino fakulteto scenos judesio dėstytoja doc. Zita Dulinskienė;

LMTA Meno istorijos ir teorijos katedros vedėja, teatro pažinimo dėstytoja doc. Ramunė Balevičiūtė – Liugienė;

LMTA Teatro ir kino fakulteto meno istorijos ir teorijos dėstytoja doc. Šarūnė Trinkūnaitė;

LMTA Teatro ir kino fakulteto vaidybos pedagogė lekt. Silva Krivickienė;

LMTA Teatro ir kino fakulteto vaidybos pedagogas lekt. Gintaras Liutkevičius;

LMTA Teatro ir kino fakulteto scenos kalbos dėstytoja asistentė Rita Juodelienė;

LMTA Teatro ir kino fakulteto dėstytoja doc. Edita Bagdonaitė;

Kūno plastikos dėstytojas Povilas Krivickas

Baltijos Baleto teatro balerina, modernaus šokio dėstytoja  Hilda Palkovskytė

LMTA chorinio dirigavimo bakalauro, Choro „Brevis“ atlikėja, dainavimo pedagogė Aušra Norvilaitė;

Teatro režisierius, aktorius Paulius Ignatavičius;

Aktoriai Mantas Cegelskas, Arnoldas Janeliauskas

LMTA teatro ir kino fakulteto vaidybos magistrai aktoriai Marija Petravičiūtė, Milda Noreikaitė, Ieva Triškauskaitė, Indrė Liutkevičiūtė, Simonas Dovidauskas, Pijus Ganusauskas, Vygandas Vadeiša, Arnoldas Augustaitis

LMTA teatro režisūros kurso studentė Greta Štiormer;