Baigiamoji metinė konferencija

Gruodžio 10 d. VšĮ “Mažojoje teatro akademijoje” vyks projekto “Neįgaliųjų asmenų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas meno raiškos priemonėmis metodo sklaida ir partnerystės skatinimas Respublikos soc. globos namuose” baigiamoji konferencija.  Kurioje dalyvaus užimtumo specialistai iš Suvalkijos, Linkuvos, Macikų, Zarasų, Ilguvos, Kėdainių soc. globos namų.  

Projektas „Neįgaliųjų asmenų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas meno raiškos priemonėmis metodo sklaida ir partnerystės skatinimas Respublikos soc. globos namuose”

VšĮ „Mažoji teatro akademija“  vykdo projekto „Neįgaliųjų asmenų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas meno raiškos priemonėmis metodo sklaida ir partnerystės skatinimas Respublikos soc. globos namuose” II etapą. MTA pedagogai ir neįgaliųjų organizacijų specialistai kartu su metodikos pavyzdine grupe (Pabradės soc. globos namų gyventojais) vyko į socialinius globos namus, nutolusius nuo kultūrinių centrų: Rugsėjo 5 d.…